Héraklész nyolc év és egy hónap leforgása alatt teljesítette a feladatokat, Eurüsztheusz azonban Augeiasz istállójának kitisztítását és a hüdra megölését nem fogadta el munkának, s ezért tizenegyedszerre azt a feladatot bízta rá, hogy hozza el a Heszperiszek aranyalmáit. Ezek az almák pedig az Atlasz hegyen voltak, a hüperboreuszok földjén. Gé ajándékozta õket Zeusznak, amikor az megesküdött Hérával. Százfejû, halhatatlan sárkány õrizte az almákat, Ekhidna és Tüphón sarja, aki ezerféle hangot tudott kiadni magából. Vele együtt õrködtek a Heszperiszek is, Aiglé, Erütheia, Heszperia és Arethúsza… Héraklész az Ekhedórosz folyón és Illûrián át az Éridanosz folyó felé vette útját; végül megérkezett Zeusz és Themisz nimfa-leányaihoz, akik megmutatták neki, hol találja meg Néreuszt. Héraklész álmában lefogta õt, és bár Néreusz százféle alakot öltött, végül is sikerült megkötöznie. Nem is engedte el, míg meg nem tudta tõle, hol vannak az almák és a Heszperiszek… Majd keresztülhaladt Líbüán, ahol… Antaiosz az odavetõdõ idegeneket rákényszerítette, hogy keljenek vele birokra… sikerült megölnie oly módon, hogy a magasba emelte… Antaiosz ugyanis, ha érintkezett a földdel, visszanyerte tõle az erejét… Líbüa után Egyiptomon haladt keresztül… Ezután átszelte Ázsiát… Arábiát, majd Líbüén keresztül elérte az óceánt, itt átkelt a szemközt elterülõ szárazföldre, és nyilával célba vette a keselyût, Ekhidna és Tüphón sarját, amely a Kaukaszosz tetején Prométheusz májából lakmározott Megszabadította Prométheuszt, majd kiválasztotta az olajfafonatot, Zeusznak pedig emlékezetébe idézte, hogy Kheirón halhatatlan létére szívesen meghal Prométheusz helyett Prométheusz azt tanácsolta Héraklésznek, hogy ne maga menje el az almákért, hanem vegye át Atlasztól az égbolt terhét, és õt küldje el értük Héraklész megfogadta a tanácsot és megérkezvén Atlaszhoz a hüperboreuszok földjére, átvette tõle a terhet Atlasz leszakított három almát a Heszperiszektõl, majd visszajött Héraklészhez De nem volt kedve visszavenni a terhet… Héraklésznek azonban sikerült fortélyosan visszaraknia Atlaszra: Prométheusz tanácsára megkérte ugyanis Atlaszt, hogy tartsa egy csöppet helyette az égboltot Ennek hallatára Atlasz letette az almákat a földre, és visszavette az égboltot Héraklész azonban felvette az almákat és kereket oldott… Némelyek azt állítják, hogy nem Atlasztól kapta meg az almákat, hanem maga szakította le, miután megölte a fát õrzõ kígyót