Héraklész hatodik feladata az volt, hogy ûzze el a sztümphaloszi madarakat. Volt az arkadiai Sztümphalosz városánál egy Sztümphalisz nevû mocsaras vidék, amelyet sûrû erdõ borított. Sok-sok madár keresett itt menedéket a farkasok elõl. Miközben Héraklész éppen azon töprengett, mi módon ûzhetné ki innen a madarakat, Athéné rézcsattogtatókat adott neki, amelyeket Héphaisztosztól kapott ajándékba. Ezeket Héraklész odaütögette a mocsár mellett magasló hegyhez, és sikerült is félelmet keltenie a madarak között: mivel nem tudták elviselni a zajt, rettegésükben felröpültek a magasba, úgyhogy Héraklész lenyilazhatta õket. Egyesek szerint a Hattyú (Cyg), a Sas (Aql) és a Keselyû (ma: Lyr) a sztümphaloszi madarak közül valók, talán azok, amelyek megmenekültek.