Boiotia királya, Athamas feleségül vette Nephele felhő asszonyt, aki Okeanos és Tethys gyermeke volt. Két gyönyörű gyermekük született, egy lányuk akit Helle-nek hívtak, és egy fiúk, Phrixos. Sokáig boldogságban éltek, de egy napon Athamas beleszeretett Ino-ba (Cadmus és Harmonia lányába), és elűzte a régi feleségét Nephele-t. Nephele visszament a felhők közé, és ott azt a parancsot adta a többi felhőnek, hogy egy csepp esőt se küldjenek a görög király földjére. Így hát hiába szántottak-vetettek, szárazság és éhínség köszöntött az országra. A király követeket küldött Delphoiba, hogy tanácsot kérjen Apollon szent jósnőjétől, Püthia-tól. Hogy mit mondott a jósnő, azt Athamasz sosem tudta meg, mert a hazatérőket a város határában Ino fogadta, és mézes szavakkal, drága ajándékokkal megvesztegette őket.

Így a zarándokok Apollon jóslata helyett azt jelentették a királynak, hogy mindaddig nem fog esni az eső, amíg a Felhő asszony két gyermekét fel nem áldozzák Zeusz oltárán. A két gyermek, Phrixos és Helle ezalatt a réten legeltették a nyájat, mivel gonosz mostohájuk Ino miatt már nem volt maradásuk a palotában. A pásztorok és az állatok között éltek. Különösen egy szép, szelíd kossal játszottak sokat, mert ennek a gyapja mind egy szálig aranyból volt. Egyszer amikor senki sem figyelt rájuk, ez a kos, akit egyébként Hermes isten küldött, emberi hangon megszólalt és elmesélte nekik, hogy milyen veszély fenyegeti őket. Azt javasolta, hogy üljenek fel a hátára, és a gyerekek hallgattak a szóra. A kos belevetette magát a tengerbe, és az ázsiai partok felé úszott. A kis Helle azonban bátyja nyakába kapaszkodott, az út közepén nagyon elfáradt, és hiába bíztatták, elgyengült, lecsúszott a kos hátáról, és a tengerbe fulladt. Ezt a tengert, a mai Dardanellák helyén, Helle tengerének nevezik. Phrixos, a megmenekült fiú hálaáldozat gyanánt feláldozta a kost Ares oltárán. A kos jótettéért jutalmából az égboltra került Kos csillagképként.