Zeusz számtalan asszonyt szeretett, különböző álarcokat öltve magára, hogy a hölgyek közelébe férkőzhessen. Egy alkalommal szerelemre lobbant Leda iránt, aki Tyndareus király felesége volt. Hattyú álarcában bűvölte el Lédát, aki néhány hónap múlva két tojást tojt. Egyikükből Castor és Clytemnestra, a másikból Pollux és Helen kelt ki. Az előbbiek halandók voltak, mert apjuk Tyndareus volt, Pollux és Helen halhatatlan, mivel apjuk Zeusz volt. A két fivér, Castor és Pollux annyira egyformák voltak, hogy senki sem tudta őket megkülönböztetni.
Kiváló harcos és jó vadász vált belőlük. Sok kalandból és harcból vették ki a részüket. Többek között beléptek Iason expedíciójába az Argo fedélzetére (sok más hőssel együtt), hogy megszerezzék az arany gyapjút. A hajó megállt Amycus király birodalmában. Amycus egy brutális ember volt, aki nem engedte a látogatót átmenni a földjén anélkül, hogy kihívja őket egy boksz meccsre. A kihívást senki sem élte túl. A kihívás hatására az összes hős meg akart vívni a királlyal, de Pollux volt a leggyorsabb, így ő,  lépett le elsőnek az Argo fedélzetéről. Gyorsan, mintha ajándékot adna át, egy ütést mért Amycus halántékára az öklével, a koponyáját szétzúzva, megölte a királyt.

Castor és Pollux története szörnyű véget ért. A végső vállalkozásuk, hogy bevetették magukat Arcadia-ba két unokatestvérükkel az ex-Argonautákkal. Amikor a zsákmányon osztozkodtak, az unokatestvérek becsapták az ikreket, és elvittek mindent magukkal. Castor és Pollux üldözni kezdte őket. Az ikrek eléjük vágtak és vártak rájuk. Sajnálatos módon az unokatestvérek felfedezték Castort és lelőtték. Pollux megbosszulta a bátyját, a gyilkost leterítette. A másik unokatestvér, mégis leütötte Polluxot egy szikladarabbal, aki öntudatlan lett. Szerencsére Zeusz figyelte a küzdelmet, és megölte a támadóját egy villámmal. Mikor Pollux visszanyerte eszméletét, rájött, hogy nem lehet többé Castorral, könyörögni kezdett Zeusznak, hogy vegye el tőle a halhatatlanságot. Zeusz a testvéri szeretet láttán, felhelyezte őket az égboltra, ezzel örökre halhatatlanná téve.