Europa gyönyörű lánya volt a Tyrén királynak Agenornak. Zeusz meglátta Europát, amint virágokat szedett a tengerparton és szerelemre lobbant iránta. Átváltozott egy gyönyörű fehér bikává és lement a tengerpartra. A bika kecsesen odament Europa elé és a lábaihoz térdelt. A bika megjelenése és mozgása olyan szelíd volt, hogy Europa a bika nyakát virágokkal díszítette, és felült a hátára. Ekkor a bika hirtelen átrohant a tengeren, elrabolva Europát. A bika csak akkor fedte fel magát, amikor Kréta szigetére értek. Zeusz ekkor ledobta a bika alakját és emberi alakot öltött, majd magáévá tette Europát egy ciprus fa alatt. Így lett Europa kréta első királynéja és szült Zeusznak három fiút. Végül Zeusz a szerelmük emlékére a bika alakját feltette az égre.

A Hyadok, Pleione és Atlasz lányai voltak. A Hyadoknak sok testvérük volt, úgymint a Pleiadok és a Hesperidák. Ők nagyon ragaszkodtak a bátyjukhoz Hyas-hoz. Egy napon, amikor Hyas vadászni ment, megölte őt egy oroszlán. A Hyadok annyira elszomorodtak, hogy öngyilkosok lettek. Zeusz őket egy csillagcsoportba foglalta és feltette az égre a Bika csillagképbe. Zeusz hálás volt nekik, mivel ők dajkálták a fiát Dionysus-t. A Hyadok egyikét Aldebarant reprezentálja egy fényes csillag, a Bika szeme, a többi pedig V alakban formázzák a szarvát és az orrát.
A görög mitológia szerint a Pleiadok az anyjukkal utazva találkoztak Orionnal a vadásszal. Orion szerelmes lett Pleionéba és a lányaiba. Orion sokáig üldözte a hölgyeket, de nem tudta utolérni. Végül Zeusz segített nekik a szökésben galambbá változtatva őket, így felrepültek az égre. Amikor már elég magasan voltak, csillaghalmazzá alakultak. Magyar népies neve “Fiastyúk”.
A magyar mondák szerint egy tündér a szélanyótól ajándékba kapott egy aranytyúkot hat csibével, s mivel ezek segítségére voltak abban, hogy megtalálja kedvesét, hálából elhelyezte őket az égbolton. A Fiastyúkot másképpen Fagyhozó csillagnak is mondják, mert amikor már kora este látható az égen, akkor közel a tél. Tehát évszakcsillag is volt. Mivel a temérdek csillag között könnyű volt megtalálni, s igazodni lehetett hozzá az út során, ezért útmutató csillagnak is használták. Egy Mátyás királyról szóló regében Kampó táltos, aki Mátyás elveszett lovát kereste, eltévedt a sötétben, s az égből alászálló Fiastyúk igazította útba. Erdélyben Szitáslyuknak ismerik, mert azt hitték, hogy az égbolt kárpitja azon a helyen ki van lyuggatva, és áttünedezik rajta a mennyei fényesség