Míg Amphitrüón távol volt, Zeusz az õ képében éjnek idején Thébaiba látogatott, az éjszakát háromszorosra nyújtva együtt hált Alkménével, és még az utazásáról is beszámolt neki. Majd megérkezett Amphitrüón, s amikor észrevette, hogy felesége nem túlságosan örül neki, faggatni kezdte, mi baja. Alkméné azt felelte, hogy már elõzõ éjszaka is együtt hált vele, hi  szen akkor érkezett. Amphitrüón végül is Teiresziasztól tudta meg, hogy Zeusz együtt hált Alkménével. Alkméné két fiat szült, Zeusznak az egy éjszakával idõsebb Héraklészt, Amphitrüónnak meg Iphiklészt. Amikor Héraklész nyolchónapos volt, Héra két hatalmas kígyót küldött

az ágyába, mivel elhatározta, hogy megöli a csecsemõt. Alkméné segítségül hívta Amphitrüónt, közben azonban Héraklész felállt, és két kezével megfojtotta a kígyókat… Héraklész elment Delphoiba, ahol jóstól azt a választ kapta, hogy hajtsa végre a rábízott tíz feladatot, és ha ezeket mind végrehajtotta, halhatatlan lesz.
 
 
Héraklész elsõnek azt a feladatot kapta, hogy hozza el a nemeai oroszlán bõrét. A második feladat az volt, hogy ölje meg a lernai hüdrát. A hüdra a lernai mocsarakban élt, ki-kilátogatott a síkságra, és az állatokat meg a vidéket pusztította. Hatalmas testén kilenc fej nõtt, ebbõl nyolc halandó, a középsõ halhatatlan. Héraklész kocsira szállt — Iolaosz volt a kocsihajtója — s meg sem állította a lovakat, míg Lernába nem ért; meg is találta a hüdrát egy domb tetején, az Amümóné-forrás közelében, ahol a barlangja volt. Tüzes nyilakat zúdított rá, hogy kicsalogassa. Amikor végre elõjött, Héraklész megragadta és lefogta, az állat azonban a lábára tekeredett. Az sem segített, hogy Héraklész buzogánnyal kezdte ütni a fejeit: mert minden szétvert fej helyén két másik nõtt ki. Egy hatalmas rák is a hüdra segítségére sietett, harapdálni kezdte Héraklész lábát. Miután a rákkal már elboldogult, segítségül hívta Iolaoszt, aki fölgyújtotta a közeli erdõ egyik sarkát, és üszkös ágakkal kiégette a hüdra fejeinek gyökereit, hogy ne tudjanak újra kinõni. Miután ilyen módon sikerült végezniük a mindig újranövõ fejekkel, Héraklész levágta a halhatatlan fejet is, a Lernán keresztül Elaiuszba vezetõ út mentén elásta és súlyos sziklatömböt helyezett rá. Majd felvágta a hüdra tetemét, és nyílvesszõit megmártotta az epéjében. Eurüsztheusz kijelentette, hogy ezt a munkát nem lehet a tíz közé számítani, mivel nem egyedül, hanem Iolaosz segítségével ölte meg a hüdrát.