Képheusz (Cepheus) király birodalmába, Aithiopiába érkezve, Perszeusz rátalált a király lányára, akit kitettek egy tengeri szörny martalékául. Így pillantotta meg õt Perszeusz, beleszeretett, és ígéretet tett Képheusznak, hogy megöli a szörnyet, ha feleségül veheti a megmentett leányt. Megállapodásukat esküvel is megerõsítették, majd Perszeusz megküzdött a szörnnyel, megölte, és kiszabadította a leányt. Ám Phineusz, Képheusz bátyja, aki elõzõleg eljegyezte Andromédát, összeesküvést szõtt Perszeusz ellen.
Perszeusz felfedte az összeesküvést, felmutatta a Gorgó-fõt, és Phineuszt, társaival együtt menten kõvé változtatta.