Tizenkettedik feladatként Héraklész felhozta Kerberoszt a Hádészból, majd visszavitte Ezzel teljesítette az istenek akaratát, és megtisztult . Felesége Déianeira lett, aki egy kentaurtól kapott szerelmi varázsszerrel bekente Héraklész ingét, mert attól tartott, hogy Iolét jobban fogja kedvelni Héraklész.

Héraklész felöltötte az inget, s amint az átmelegedett, és a hüdra mérge marni kezdte Héraklész bõrét. Tépte volna le az inget, ám az szinte hozzánõtt a testéhez, úgyhogy az inggel együtt a húsa is levált. Végül a szenvedéstõl elgyötört Héraklészt hajón Trakhiszba szállították. Déianeira, amikor hírét vette a történteknek, felakasztotta magát. Héraklész máglyát rakott, felmászott a tetejére, és parancsot adott, hogy gyújtsák meg. Ám senki sem akart vállalkozni rá, míg végre arra vetõdött egy Poiasz nevû pásztor s õ meggyújtotta a máglyát. Héraklész neki ajándékozta íját és nyílvesszõit. Mesélik, hogy miközben lobogott a máglya, felhõ szállott alá, villám csapott ki belõle, s Héraklészt az égbe emelte. Miután pedig elnyerte a halhatatlanságot, kibékült Hérával, feleségül vette Héra leányát, Hébét.